Pro persones amb discapacitat

La Fundació

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre ubicada al Prat de Llobregat.
Ens dediquem a promoure i fomentar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral, la prestació de serveis de teràpia ocupacional; així com mitjançant la creació, la participació i la promoció d’activitats que afavoreixin i millorin l’autodeterminació i autonomia personal, la competència social, la plena capacitat d’obrar i la felicitat objectiva de les persones amb discapacitat que com a treballadores o usuàries formen part del nostre projecte.

ODS i Agenda 2030

La Fundació Rubricatus orienta tota la seva acció a millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.